گروه صنعتی خیام فولاد

_

هرگز فکر نکنید امنیت کار بیهوده باشد، زمانی که می تواند زمان زندگی درد را نجات دهد

شرکت خیام فولاد

شرکت خیام فولاد

شرکت کشت و صنعت زرین 

شرکت کشت و صنعت زرین 

شرکت نیروگاه خیام شید

شرکت نیروگاه خیام شید

شرکت روغن طلایی نیشابور

شرکت روغن طلایی نیشابور
نیروگاه خیام شید شما را به رعایت الگوی مصرف برق دعوت می کند.
67+سال تجربه
25kپروژه اجرایی
99+پرسنل
78ظرفیت
13kولتاژ خروجی

قوانین ترافیکی را دنبال کنید - آینده خود را ذخیره کنید

درباره نیروگاه خیام شید

ما واقعا "یک منبع" شما هستیم و این کار ماست که شما را سریع و سریع در خدمت عملیات و بازگشت قرار دهید. لیست خدمات ما جامع است و دارای ویژگی های زیر است:
  • ساخت و سازسیستم های حرفه ای و مدرن
  • محیطیمدیریت هدررفت
  • ماشین آلاتانتقال تجهیزات
  • خدمات الکترونیکفروشگاه های عرضه برق
  • پیش بینی شدهبهینه سازی دارایی
  • جوش، ساختکارگاه کارخانه ماشین
  • مهندسیتکنولوژی شناختی
  • تکنسین های HVACبزرگترین شبکه

سال 1401، سال تولید نام گذاری شده است. خیام فولاد، حامی اشتغال جوانان است.